Spółki Miejskie


Dodaj komentarz

Cierpienie w Łambinowicach

Grzegorz Majewski

Wnętrze jednego z baraków jenieckich w obozie w Łambinowicach.

Stanąłem na tej ziemi ze zwykłej ciekawości. Kiedy jednak wyszedłem z terenu wystaw i udałem się na pobliskie cmentarze, jak zwykle dopadła mnie masa różnych myśli. Jest coś gorszego od instynktów zwierzęcych w naturze człowieka. Potrafimy się zabijać bez potrzeby i dla czystej przyjemności. Zwierzęta zabijają tylko w walce o pożywienie, a my potrafimy się męczyć, torturować. Bo jesteśmy inni, mamy inny kolor skóry, mówimy innym językiem, mieszkamy w innym miejscu czy też wyznajemy inną religię. Naprawdę zasługujemy na miano „Sapiens”? Czy ta biologiczna klasyfikacja nie została zrobiona nieco na wyrost?

Muzeum jeńców wojennych

Po samym przyjeździe, udałem się do głównego obiektu. Muzeum w Łambinowicach mieści się w budynku dawnej komendantury. Jest to budowla mała, na potrzeby wystawy zostało zajęte całe piętro. Technicznie bez zarzutu, chociaż dostęp na piętro jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych, pomimo posiadania odpowiednich urządzeń do transportu takich ludzi. Własny parking i sporo miejsca obok budynku stanowi niewątpliwy plus, zwłaszcza, że zapytany pracownik bez wahania proponuje wjazd samochodem na teren muzeum. Z czymś takim nie zetknąłem się nigdy (No, może poza Niemcami, gdzie pozwolono mi wjechać samochodem do zamku będącego szkołą policyjną. Trzeba przyznać, było to miłe). Na parterze muzeum zostałem przywitany przez młodą dziewczynę, przewodniczkę, byłem jedynym oprowadzanym przez nią turystą. Prywatna przewodniczka! To pozwalało, żeby zwyczajową garść informacji zamienić w swobodny dialog, dzięki któremu nie było pytań bez odpowiedzi. Pani przewodniczka wykazywała ogromną cierpliwość i była cały czas uprzejma. Chylę czoła.

Uderzyła mnie spora ilość przekazów multimedialnych, wszystkie w trzech językach : polski, angielski, niemiecki. Przewodniczka powiedziała, że niektóre rzeczy mają tłumaczone także na rosyjski. Wystawa dotyczy jeńców z II Wojny Światowej, będących członkami koalicji antyhitlerowskiej. Nie ma śladu na temat losu jeńców niemieckich na zachodzie i wschodzie. A pewnie byłoby warto, losy to były zupełnie różne. Oczywiście wystawa jest poświęcona w 90 % jeńcom polskim w niemieckich i sowieckich obozach. Są szablonowe informacje statystyczne, ale także można posłuchać opowieści byłych jeńców, co jest najciekawsze.

Wśród różnych eksponatów są oryginalne dokumenty i listy, szczególnie te drugie pokazują człowieczą część życia jenieckiego. Imponująco prezentuje się wystawa na temat Katynia, gdzie są nie tylko zdjęcia i eksponaty, ale można także posłuchać i obejrzeć wypowiedzi świadków zbrodni. Prawdę mówiąc, Katyń jest chyba w tym miejscu nieco nadreprezentowany, ale to może tylko moje odczucie? W każdym razie jest to miejsce, gdzie możemy się sporo dowiedzieć o losie polskich oficerów w ZSRS. Wyszedłem z głównego budynku w zadumie i z nieszczególnym uśmiechem. Już widziałem masę cierpienia, a to dopiero początek konfrontacji „Homo” rzekomo „Sapiens” z rzeczywistością.

Gehenna Ślązaków

Jako pierwszy zwiedziłem miejsce po cmentarzu Niemców zamordowanych w 1945 roku przez siły pseudopolskie, przez bandytów ubranych w mundury kroju polskiego, z orłem bez korony i mówiących po polsku. Z trudem przychodzi się pogodzić z myślami, że te bestie karmione komunistyczną ideologią rzeczywiście były Polakami. Jako dziecko faszerowany byłem propagandą, gdzie żołnierze polscy z armii Berlinga biorąc jeńca traktują go poprawnie, choć często z pogardą. Każą mu pracować przy odbudowie zniszczonej Polski, a w zamian dostaje jedzenie i dobre traktowanie. Zwiedzenie jednej wystawy będącej zaprzeczeniem tego obrazu daje wiele do myślenia o nas i naszej „szlachetnej” naturze.

Eksponaty poświęcone tym wydarzeniom znajdziemy w osobnym budynku, będącym w dawnych czasach strażnicą. Wszedłem tam z przewodniczką i … po kilkunastu minutach uciekłem. Wstyd czy niemoc? Zdjęcia ludzi krzyczały do mnie o niesprawiedliwości, artykuły ze starych gazet kpiły z moich uczuć, a z szyderstwem patrzył na mnie były polski komendant obozu.

Przełamując się poszedłem jednak na nieodległy (około 300 m.) cmentarz. Znalazłem tam puste pole, z krzyżem przy wejściu i kamieniami z napisami miejscowości, z jakich deportowano ludność do obozu. Była to ludność głównie niemiecka, ale także trafili tam niewygodni Polacy, mieszkańcy Śląska. Warunki były skrajnie złe, codziennością było bicie i głodzenie. Z chorób i głodu zginęło około 1500 osób, na ogólną liczbę uwięzionych 6-7 tys. Także kobiet i starców. Doszło nawet do masowego mordu, w którym zostało zgładzonych 45 osób. Odpowiedzialny za to komendant obozu Czesław Gęborski żył do 2006 roku i zmarł przed końcem rozprawy. 16 lat nie wystarczyło w wolnej Polsce by skazać bandziora komunistycznego. Wyjątek? Nic takiego. Wystarczy sobie przypomnieć inne procesy, we wszystkich przeciągano je ponad miarę, na co zawsze zgadzały się sądy. I albo następowało przedawnienie, albo uniewinnienie lub oskarżony zmarł podczas procesu. My naprawdę mamy problem z pokomunistycznym wymiarem (nie)sprawiedliwości.

Cmentarze jenieckie i pozostałości po stalagu

Wróciłem do muzeum. Teraz czas na najstarszy cmentarz, z XIX wiecznymi grobami francuskich jeńców, wziętych do niewoli podczas wojny prusko-francuskiej z 1870-71. Pojechałem w jego stronę, niedaleko. Około 2 km od muzeum. Najpierw jednak stanąłem na terenie stalagu, gdzie mieszkali polscy żołnierze. Byli tu rotmistrz Pilecki i chwilowo św. Maksymilian Kolbe. Nie zostało zbyt wiele. Jest droga będąca główną arterią ich „miasteczka”, a także można gdzieniegdzie zobaczyć ruiny po budynkach, albo fundamenty jakiegoś baraku. Jest także zarys basenu przeciwpożarowego. Wszystko to pośród lasu, jaki upomina się o swoją własność i wygrywa z ludzkim wzrokiem.

Po spacerze wśród resztek stalagu podjechałem kilkaset metrów do głównego cmentarza. Stanąłem naprzeciwko, w lesie. Wyszedłem z samochodu. Oczom moim ukazał się widok smutny i niesamowity. Ja stałem w lesie, a naprzeciw za ogrodzeniem też las, ale krzyży. Prawie 7 tysięcy krzyży. Wszystkie równe, w rzędach. Z wyraźnym zębem czasu. Przy odrobinie wysiłku można odczytać z nich nazwiska ofiar obozu jenieckiego. Pierwsza część na jaką trafiłem była rumuńska, ofiary I Wojny Światowej – w przewodnikach o tym ani słowa. Rumunia późno, bowiem dopiero w 1916 roku przystąpiła do wojny po stronie aliantów zachodnich. Mieli armię źle wyposażoną i źle dowodzoną. Walczyli w osamotnieniu, ponieważ pobliskie kraje były w sojuszu państw centralnych. Do Łambinowic trafiły ich tysiące. I wielu pozostało na zawsze.

Idąc wśród Rumunów doszedłem do Anglików, którzy zmarli w czasie II Wojny Światowej. Został po nich tylko pomnik, Wielka Brytania dlatego pewnie jest wielka, że zabrała szczątki swoich żołnierzy do ojczyzny. Nieliczni zostali przeniesieni do Krakowa, na centralny cmentarz.

Niedaleko pola brytyjskiego leżą Rosjanie i inni obywatele rosyjskiego imperium. Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Łotysze, Litwini, Żydzi i wielu innych. I znowu tysiące krzyży. Znowu imperium dla swojego kaprysu poświęciło ludzi różnych narodowości. Car karze – walczymy i umieramy. Dobry car. Pozwolił nawet poddać się do niewoli kiedy walka będzie niemożliwa. Czemu to napisałem? Kilkadziesiąt lat później inny „car” nie pozwoli. Żołnierz ma zginąć -”za Stalina, za Ojczyznę”. Jeśli się poddał jest zdrajcą. Ci drudzy też tam są, nieco dalej. Przez las to tylko kilometr, dobrą drogą aż trzy, trzeba jechać dookoła. Ich odwiedzę później.

Rosyjscy żołnierze, którzy przeżyli obóz pierwszej wojny, postawili swoim kolegom pomnik, na którym umieścili napisy w kilku językach – językach narodowości jeńców z armii rosyjskiej. Jest też język polski… Tu pojawiła się refleksja. Jeżdżąc po Polsce natrafiłem pod Łodzią na cmentarz żołnierzy pruskich i rosyjskich poległych w 1914 roku. Wysiadając z samochodu miałem na ustach nieco złośliwego uśmiechu… „Wzięli się za łby”- pomyślałem. Wszedłem między groby i złośliwy uśmieszek szybko zniknął. Zawstydziłem się. Stanąłem pośród ludzi, którzy w ostatniej chwili niczego dobrego nie zobaczyli. Czuli z pewnością ból i strach. A co gorsza, tam – i pośród Rosjan, i pośród Niemców byli POLACY. Leżeli we „wrogich” sobie częściach cmentarza. Tak, jak Polacy i Rosjanie w Łambinowicach.

Obok Rosjan znalazłem groby Serbów. Pośrodku ich kwatery stoi pomnik, chyba najładniejszy, ale to rzecz gustu. Serbowie, wieczny przeciwnik niemczyzny i Turcji. Jako pierwsi zostali zaatakowani w tej wojnie. Walczyli dzielnie, ale przewaga niemiecko-austriacka była zbyt duża. Ulegli. Stąd i tysiące ich jeńców w tym obozie. Jak najdalej od ojczystego kraju, ponad tysiąc kilometrów.

Gdzieś w Bośni, jakiś przygłup strzelił do jakiegoś buca prawie koronowanego i nieszczęście dla świata. Serbowie dzielnie walczyli. W początkowej fazie, kiedy Austro-Węgry atakowały ich samotnie, wygrywali. Odparli najeźdźców. Niestety później Austriaków zechcieli wsparzeć Niemcy i Bułgarzy. Serbowie znieśli nawet bestialskie bombardowanie Belgradu, gdzie było wiele ofiar cywilnych. Mały, dzielny naród nie dał już rady. W czasie tej wojny zginęło 27% Serbów. 60% męskiej populacji. W większości ludzi w wieku młodym i średnim.

Warunki panujące w obozach jenieckich przyczyniły się do tej hekatomby. I pomyśleć. Wszystko przez kilku zapaleńców oraz chęć panowania nad światem koronowanych bandziorów.

Przechodząc na kolejne kwatery widać groby Włochów. Ludzie ci z ciepłego klimatu przeniesieni do dużo zimniejszego umierali z wyczerpania i chorób dużo łatwiej niż inni. Nie mieli szczęścia marzyciele od dobrego wina, słońca i muzyki.

Na samym skraju, początku cmentarza znalazłem miejsce, gdzie spoczęli ci, dla których pierwotnie ten obóz założono. Francuzi z lat 1870-71. Kilkadziesiąt nagrobków, dobrze utrzymanych, napisy odnowione. Można wyczytać, że jeńcy umierali głównie od stycznia do kwietnia. Warunki i zima wykończyły młodych i silnych mężczyzn. Niewola nie zawsze oznacza „lepiej”. Mają też swój pomnik, postawili go rodacy. Jak i inne ta tym terenie, wszystkie postawione rękami rodaków-jeńców.

Jeńcy sowieccy

Ogrom terenu, na jakim przebywali jeńcy nieco mnie przytłoczył. Podczas drugiej wojny światowej przebywało tu stale 50-60 tysięcy osób, to więcej niż niejedno miasto w Polsce. Ale to inna, „lepsza” kategoria jeńców. Jako obywatele państw sygnatariuszy porozumień w sprawie traktowania jeńców wojennych byli traktowani dużo lepiej niż obywatele ZSRS. Samych ofiar wśród żołnierzy sowieckich obliczono na około 40-60 tys!!! Przez obóz przeszło ich około 180 tys. Chowano ich po „niemiecku” w długim rowie na… 8 kilometrów! Po ekshumacji założono miejsce pamięci w jednym miejscu, gdzie szedłem w milczeniu ze strachem, że zbaczając z głównej ścieżki będę deptać po szczątkach ludzkich. Pędzeni jak bydło – gorzej nawet – ponieważ o bydło się dba. Zgromadzono ich na terenie odkrytym, bez jakichkolwiek budynków dających choćby symboliczne schronienie. Żeby zyskać osłonę, gołymi rękoma ryli jamy w ziemi, proste ziemianki w środku zimy dawały nieco szansy silniejszym jednostkom. Najsłabsi zginęli w pieszych transportach, ci co dotarli i wykopali jamy zyskali szansę. Nawet trudno sobie to wyobrazić, a co dopiero przeżyć…

Kilkadziesiąt tysięcy ludzi pozbawionych podstawowych potrzeb – jedzenia, picia, ciepła, dachu nad głową ZIMĄ. Katowani przez niemieckich oprawców z sadyzmem rzucających w tłum bochenek chleba, żeby zobaczyć jak o niego walczą. Nie wiem czy w Łambinowicach, ale kanibalizm nie był w tym czasie i warunkach czymś wyjątkowym. Oszalali z głodu ludzie potrafią zrobić wszystko. Umierali bez godności. W fekaliach, w błocie, zabici przez byłych kolegów w walce o jedzenie.

Teren, gdzie złożono wydobyte zwłoki, to ogromne pole, z dużym pomnikiem pośrodku. Ale na pomniku nie znajdziemy nazwisk ofiar, były bezimienne. Wśród nich znajdują się także Polacy, wcieleni do Armii Czerwonej w latach 1939-41, z ziem wschodniej Polski. Straszny los jeńców sowieckich stał się ich udziałem. Z głodu, chorób, wyczerpania lub od kuli zginął co trzeci. I tu ciekawa refleksja… nieludzka i jakże ludzka. W Stalingradzie Rosjanie wzięli do niewoli 108 tys Niemców. Do domu powróciło… 6 tys. Reszta zmarła na choroby, głód, z wyczerpanie lub została zamordowana przez strażników. Jak widać podobieństwo bliźniacze. Choć jeniec radziecki miał mimo wszystko dużo większe szanse na przeżycie. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby Hitler ich lepiej traktował. Kilka milionów żołnierzy w służbie niemieckiej z pewnością przeważyłoby na ich szalę wojny. Żałować czy się cieszyć?

Patrząc na daty śmierci przeważała zima. Na wszystkich cmentarzach. Jakoś tak się składa, że kiedy były prowadzone wojny z Niemcami, zawsze przychodziły ostre zimy. Tak było i w I i II Wojnie Światowej. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to była próba od Pana Boga otrzeźwienia zapalonych głów. Jakby nie dość było cierpień od kul, szrapneli, min i okropieństw okopowego życia.

Kilku „pomazańców” w przypływie złego humoru pokłóciło się i wymordowało miliony w beznadziejnej, krwawej walce. Sprawili wiele cierpień. Tylko władcę Rosji spotkała kara, choć okrutna. Cesarze Niemiec i Austrii abdykowali prawie dobrowolnie i do końca życia przebywali w dobrych warunkach. Niektórzy uważają drugą wojnę za zwykłą kontynuację pierwszej i chyba nie bez racji. I kolejne lata cierpień. Ludobójstwo, narody lepsze i gorsze, duma, buta, szmalcownicy i sprawiedliwi. Ofiary i szlachetni pomagający. Mordowani Serbowie ratowani przez Chorwatów, Żydzi ratowani przez wszystkich, gdzie zamieszkiwali. Polacy ratowani przez Ukraińców. Ukraińcy ratowani przez Polaków. Ileż zła wyrządzili ludzkości „pomazańcy boży”…

Reklamy


Dodaj komentarz

Wezwanie do umiarkowania

Grzegorz Majewski

Mucha plujka i ścierwica mięsówka

Sięgam pamięcią i widzę ludzi na korytarzu biurowca. Znam ich ze słyszenia i z gazety Solidarności Dolnośląskiej. Oni są moimi bohaterami. Ta scena z mojej młodości rozgrywała się w budynku NSZZ Solidarność we Wrocławiu, słynna Mazowiecka, rok 1981. Byłem tam ze swoją macochą, która dla związku coś tam robiła. Wielu wtedy robiło, Solidarność obudziła ogromną aktywność. Mija czas, wchodzi stan wojenny. Nagle my, dzieci, doroślejemy. Pojawiają się ulotki, nielegalne książki, gazetki. Tajemnicze miny i szybkie uściski dłoni. Masz, przekaż dalej. Chodzę już do szkoły zawodowej, Zaczynam sam się angażować. Spotykam podobnie do mnie myślących, szukamy kontaktów i znajdujemy. Jesteśmy związani z Solidarnością Walczącą. Jak to dumnie brzmi – Solidarność Walcząca. I my nastoletnia ledwo młodzież. W podziemiu mamy okazję doświadczać uczuć wyższych, każących na wszystkich patrzeć poprzez „swoich” i „tamtych”. Pośrodku było sporo ludzi, mało zauważalnych o ile nie byli odbiorcami ulotek.

Wydawnictwa podziemne czytali wtedy prawie wszyscy, niezależnie od wykształcenia, zawodu czy nawet poglądów. Same wydawnictwa też miały różnorodny poziom – od infantylnych, produkowanych często przez dzieciaki podobne do nas, po literaturę wyższego poziomu – Miłosz, Herling-Grudziński, Herbert czy wrocławski Lothar Herbst i inni młodsi, wtedy znani – Jarosław Broda czy Leszek Budrewicz.

Kościół i klasztor Franciszkanów, położony w pobliżu Komitetu Dzielnicowego PZPR na wrocławskich Karłowicach, wykazywał aktywność na polu naukowym, a jego jednym z elementów była historia. Inne rzeczy realizowane w tym kościele to np. wykłady prof. Miodka czy często wyświetlanie filmów niedostępnych z powodu cenzury lub innych powodów – np. braku pieniędzy w TV. To tam obejrzałem filmy Zanussiego, „Przesłuchanie” Bugajskiego czy też „Sprawę Kramerów” z Dustinem Hoffmanem. Kiedyś załatwiałem cykl wykładów, jakie mieli poprowadzić goście z opozycji. Prelegenci głównie z WiP, ale był tam także Józek Pinior. Po ustaleniu wykładowców i tematów zorientowałem się w jednym. Przynajmniej trzej to ateiści. Powiedziałem o tym organizatorowi – bratu Antoniemu (Kazimierz Dudek). Popatrzył na mnie zdziwiony… i zapytał po co mu to mówię? To jest przecież bez znaczenia. Czy można dostać lepszą lekcję tolerancji?

W tamtych latach poznałem wielu wspaniałych ludzi – Andrzeja Kowalskiego, charyzmatycznego działacza podziemnej Solidarności z Polaru, Czesia Borowczyka, niezwykle odważnego robotnika z Dolmelu (są emerytami i marzą o obniżonej emeryturze na jaką narzeka niejaki Mazguła) czy Piotrka Ikonowicza, który dawał przykład na prowadzenie akcji podziemnych i jawnych. Poznałem także legendy wrocławskich 80 milionów – Józka Piniora, Staszka Huskowskiego czy Piotra Bednarza oraz Władka Frasyniuka. Ogromną ilość energii dostawałem od Włodka Mękarskiego. W tamtych czasach nie znałem osobiście, ale bardzo ważnym człowiekiem dla nas był Kornel Morawiecki, którego reprezentował na różnych spotkaniach Wojtek Myślecki. Oni wszyscy byli moimi idolami. To ich pragnąłem naśladować, oni mi imponowali. W tamtym moim życiu byli także przyjaciele z zakładu gdzie pracowałem – Staszek Kaszuba, Andrzej Orłowski i Józef Świca. I oczywiście mnóstwo przyjaciół z WiPu, których wszystkich nie da się wymienić… Ale Marek Krukowski, Wiesiu Mielcarski, Piotrek Golema, Grześ Michalik, Grześ Francuz, Krysia Budrewicz, Zosia Olszewska, Krysia Francuz, Ewa Kapała… to tylko cząstka mnie, tych nazwisk jest o wiele, wiele więcej.

Po co te wspomnienia? Ten świat się wali, dopuszczono do tego, by tchórze wtedy nic nie robiący lub młodzi, nie pamiętający tych czasów – podważali poświęcenie i patriotyzm ówczesnych moich bohaterów. Dziś patrzę na scenę polityczną, gdzie jedni drugich okładają czym się da i jak się da. Jedni i drudzy nie stronią od pomocy swoich dawnych przeciwników, będących w PZPR. Uruchamiają nawet przeciwko sobie służby specjalne! Nie ma tu świętych. Obie strony są głęboko umoczone. Jakim cudem do tego gówna się dostali to jedna rzecz, dziś pilniejszym wydaje się podać im rękę, żeby z niego wyszli. A przecież w latach okupacji sowieckiej wszyscy współpracowali ze sobą. Owszem. Kłócili się, spierali, obrażali. Ale SZANOWALI się nawzajem.

Nazwiska jakie padły w tekście są istotne dlatego, że dziś są w różnych miejscach sporu politycznego. Jedni są w KOD, drudzy w PiS, a są i stojący z boku, z przerażeniem patrzący na demolowanie naszej historii przez dawnych kolegów. Niektórzy wtedy z nami działający są dziś wśród posłów lub nimi byli, są w rządzie lub w nim byli. Byli-są w różnych partiach.

Efektem ich wojenek jest uznanie przez świat za symbol zniszczenia komunizmu obalenie Muru Berlińskiego, co dokonało się dopiero pod wpływem wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. Polska Stocznia Gdańska im. ”Lenina” nie znalazła dzięki nim miejsca godnego w podręcznikach. A przecież to tam działali Wałęsa i Anna Walentynowicz. Więc PiS w swojej zapiekłości zwalczania Wałęsy doprowadził do zmarginalizowania roli jaką odegrała Anna Walentynowicz, zwaną Anną Solidarność. A blok PO i dawnej UW atakując i marginalizując ludzi stojących po stronie tej dzielnej kobiety doprowadził do ośmieszenia przed światem Lecha Wałęsy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Skorzystali Niemcy i ich rachityczna opozycja antykomunistyczna. Oczywiście niczego nie umniejszając tym, co walczyli w NRD, to skala ich oporu i polskiego, to jak porównanie słonia do mrówki.

Podziały istniejące od dawna nabrzmiały i nabrały charakteru wojny totalnej, a to za sporawą nieodpowiedzialnych polityków, którzy żyją cyklem wyłącznie wyborczym. Niestety są wśród nich dawni opozycjoniści. Co się z nimi stało?! Stocznia i jej porażka w walce o miejsce w europejskim podręczniku to tylko czubek góry lodowej głupoty jaka ich opanowała. Biorą udział w dalszej demolce, jakby im było mało zniszczenia legendy stoczni. Plują na każdego, kto jest po przeciwnej stronie. Na nic nie patrzą. Nic świętego. Podważają bohaterstwo z czasów komunizmu Władysława Bartoszewskiego, Adama Michnika, Antoniego Macierewicza czy Lecha i Jarosława Kaczyńskich, Władysława Frasyniuka(!!!), Henryki Krzywonos. Z Anny Walentynowicz przez całe lata robili pośmiewisko, opluwali Krzysztofa Wyszkowskiego. Kłamali o przeszłości wspaniałego Bronisława Geremka, niedawno nawet atakowali Jacka Kuronia!!! Wycinali i wyśmiewali Andrzeja Gwiazdę! Gdzie nie spojrzeć, plwociny i rzygowiny. A najgorsze, że wielu dawnych bohaterskich opozycjonistów bierze udział w tej grze. Ja tego zaakceptować nie potrafię. Że w jednym worku dwie strony? Owszem, niczym się nie różnią.

I mówię : Odwalcie się od Geremka, odwalcie się od Kaczyńskiego, odwalcie się od Michnika, odwalcie się od Macierewicza, odwalcie się od Frasyniuka, odwalcie się od Gwiazdy, odwalcie się od Krzywonos, odwalcie się od Wyszkowskiego, odwalcie się od wielu, wielu innych!

Tu dodam: Odwalcie się od Pawła Kasprzaka! Znałem go osobiście z podziemia, odważny i wspaniały człowiek, Polak-patriota. Nie muszę akceptować tego, co dziś robi, ale nie dam go opluwać.

Może to czas, by dzisiejsi liderzy, dawni opozycjoniści wezwali nareszcie do umiarkowania w tej ohydnej walce na obrzucanie się gównem? Nie widzą jak niszczące dla Polski, dla dawnych przyjaźni, dla zwykłych nawet ludzi jest ich sposób walki na kłamstwa? Kto więcej i wiarygodniej zełga. Do tego doszliśmy.

Do niewierzących apeluję do ich przyzwoitości. Do wierzących do ich wiary. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu…


Dodaj komentarz

Ja robol – ja wykształciuch

Grzegorz Majewski

Fot. Erazm Ciołek - Stocznia Gdańska. Strajk, sierpień 1980r.

Fot. Erazm Ciołek – Stocznia Gdańska. Strajk, sierpień 1980r.

W latach osiemdziesiątych pracowałem jak robotnik w zakładzie zbrojeniowym. Moją świadomość kształtowali ludzie pracujący ciężko, będący znakomitymi fachowcami w zakresie obróbki metali dla potrzeb lotnictwa. Ludzie niezwykle inteligentni, spotkałem nawet robotnika z II klasą mistrzowską w szachach (!), a czytający podziemną literaturę historyczną wcale nie byli czymś osobliwym. Z niektórymi łączyły mnie wyjątkowe więzi, takie jakie mogą być zawiązane przy wspólnym przeżywaniu niebezpieczeństw – razem działaliśmy w podziemiu. W tym kręgu byli też i inteligenci – wszyscy byli sobie równi, co mnie wtedy z ledwo rzucającym się zarostem dwudziestolatka nie dziwiło, ale z pewnością dopingowało. Bo czyż młody człowiek może być bardziej dowartościowany, niż jak starszy o ponad 20 lat kolega inżynier każe mu mówić do siebie po imieniu? Wiem, że wielu dawnych działaczy z podziemia w tamtym zakładzie wspiera dzisiaj PiS. A pamiętam jak skandowali podczas demonstracji „Lech Wałęsa!”. Jak to się stało?

Dla mego pokolenia, ludzi urodzonych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku komunizm był normą, w jakiej się wzrastało, kształtowało własną świadomość, bawiło i pracowało. Nie było alternatyw, szumne opowieści o preferencjach w kształceniu dzieci rodzin robotniczych z przyczyn różnych, także obiektywnych, były jedynie frazesami. Na studiach, zwłaszcza na kierunkach obleganych, uczyły się głównie dzieci milicjantów, lekarzy, nauczycieli, prawników. Tajemnicą poliszynela było, że chcąc zostać lekarzem, trzeba mieć tatę/mamę lekarkę, a żeby zostać adwokatem – tatę lub mamę adwokata. Przyznawane wtedy punkty za pochodzenie robotniczo-chłopskie pomagały w dostaniu się na kierunki mało oblegane, z gorszymi perspektywami. Kolejki w sklepach były codziennością, braki w towary stwarzały normę, dzięki której coś ponad przydział się „załatwiało” lub „skombinowało”. Te eufemizmy oznaczały najczęściej, że ktoś coś ukradł, żeby sprzedać to nam. Albo nas lubił albo miał w tym interes, bo my mu „załatwiliśmy” co innego.

Tą naszą codzienność, jaką znaliśmy, potrafiliśmy się w niej poruszać, nagle, z dnia na dzień niemal zamieniliśmy na coś, co niektórzy zwą demokracją, niektórzy kapitalizmem. Czy są nimi w istocie nie będę się tutaj zajmował, bowiem nie dlatego to piszę.

Kiedy wszedłem do podziemia, decyzją niebyt świadomą (miałem 16 lat) poznawałem ludzi szlachetnych, pełnych idei, poświęcających czas, zdrowie i ryzykujących życie. Po wpadce w 1986 roku środowisko to mi się poszerzyło. Będąc w konspiracji nie zdawałem sobie nawet sprawy, jak wielka jest liczba ludzi „spalonych”, mogących działać jedynie jawnie, by nie przynosić zagrożenia dla podziemnej struktury. Stałem się swego rodzaju maskotką – wobec braku wśród jawnych działaczy młodych robotników byłem zabierany na wszelkie spotkania, gdzie wrodzona nieśmiałość nie pozwalała mi się odzywać. Widywałem wtedy dziennikarzy z USA, Niemiec, Francji. Związkowców z tych krajów, przedstawicieli ich ambasad. Zazwyczaj milczałem, ponieważ moja wiedza w porównaniu z intelektualistami z jakimi przebywałem była znikoma – cóż ja do Józka Piniora, Leszka Budrewicza, Piotrka Ikonowicza czy z młodszych – Pawła Kocięby lub Pawła Kasprzaka?

Fot. Erazm Ciołek - Stocznia Gdańska. Strajk, sierpień 1980r.

Fot. Erazm Ciołek – Stocznia Gdańska. Strajk, sierpień 1980r.

Tworzyliśmy prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. To wtedy można było zobaczyć na piwie w knajpie (najczęściej mordowni), inteligenta z robotnikiem, jak wymieniają się… książkami i co brzmi dzisiaj jak herezja – uwagami o przeczytanej literaturze. Robotnicy, dobrze wykształceni zawodowcy byli trzonem systemu, ale i Solidarności oraz innych grup opozycyjnych odwołujących się do solidarnościowych korzeni. Przenikanie się wzajemne środowisk było tak oczywiste, że nikt się nawet nie zastanawiał, z jakim to historycznym zjawiskiem mamy do czynienia – co nam z tego zostało? NIC.

Nastąpiły przemiany, a wraz z nimi ostry podział na tych co potrafią i na tych, co nie potrafią. W obu grupach znaleźli się byli uczestnicy walki z podziemia czy ze struktur jawnych. W ogniu przemian ci, którzy się usadowili na stołkach sejmowych, w zarządach firm państwowych czy w rządzie, zupełnie zapomnieli o niedawno wychwalanych tak ludziach pracy najemnej, bez udziału których sama inteligencja nie byłaby w stanie obalić systemu. Mogłaby co najwyżej uczyć się nowych zawodów na dalekim kole podbiegunowym, gdzie najbardziej godnym ich zajęciem byłoby pasanie reniferów.

Wygraliśmy. Zwyciężyliśmy. Radość trwała krótko, nieco ponad rok. Zaczęły się wtedy zawinione i niezawinione upadki przedsiębiorstw, które były wykupywane przez przedsiębiorstwa zachodnie w różnych celach. Niestety często po to tylko, by zniszczyć konkurencję. W rezultacie ci, bez których nie udałaby się żadna manifestacja w stanie wojennym, ci, którzy z narażeniem życia, czasem je tracąc strajkowali – zostali na przysłowiowym lodzie. Pozostaje zapytać, co dla byłych działaczy struktur podziemnych Solidarności zrobili ich koledzy z Solidarności? Odwrócili się plecami. I to nie było jeszcze najgorsze – najgorsze było to, jak w pouczającym tonie opowiadali o nieudacznikach, jak z pogardą patrzyli na kolegów, którzy nagle stoją w kolejce po zasiłek nie dający prawa do przeżycia. Ciężar walki o niepodległość nieśli robotnicy, oni też ponieśli największe konsekwencje zmiany systemu. Sami sobie zgotowali ten los. Za walkę o naszą wspólną niepodległość dostali pogardę, tym boleśniejszą, że wyrażaną przez ich byłych kolegów i koleżanki, którzy wcześniej, gdy ich potrzebowali, prześcigali się w zapewnieniach o niemal miłości do klasy robotniczej.

Kiedy wykształciucha dotknęła choroba, czy sytuacja go przerastająca, w wyniku której spadał niżej, a tak stało się z kilkoma naszymi przyjaciółmi, oświeceni także nie pomogli. Ci ludzie na równi z robolami klepią naszą polską biedę, często nie jedząc i śpiąc pod mostem. A piszę o ludziach zasłużonych, obecnych na kartkach książek, gdzie opisuje się ich poświęcenie.

Z małymi wyjątkami, inteligencja stała się klasą wyższą, posiadającą. W wielkich ośrodkach, zwłaszcza w Warszawie zapachniało dobrobytem urzędniczym, zaczęły się tam lokować międzynarodowe firmy. Praca była tylko dla wykształconych i znających języki obce. Oni stali się nową klasą wyższą, hołubioną przez posłów, senatorów z dawnej, podziemnej Solidarności. Co się stało, że odwrócili się plecami od koleżanek i kolegów będących często w skrajnym ubóstwie? Można tylko domniemywać – sam często rozmawiając z nimi słyszałem wypowiedzi świadczące o pogardzie dla tych „gorszych”. Często, kiedy rozmawialiśmy na moją uwagę na temat różnicy w sytuacji padało jakże upodlające i odczłowieczające – „nieudacznicy zazdroszczą”. Co się stało?!!!

Znam tylko jeden przypadek dawnego lidera Solidarności, który zatroszczył się o swoich przyjaciół z podziemia. Zbyszka Janasa z Warszawy. Kiedy umierała na raka jego łączniczka zrobił wszystko, by miała pieniądze na leczenie. Po jej śmierci postarał się o rentę dla dzieci, mimo że były z nią kłopoty nie załamał rąk i tak długo nawiedzał odpowiedzialne instytucje, że załatwił. Pomagał tak wielu swoim koleżankom i kolegom w złej sytuacji. Zawsze od nich odbiera telefon, co nie jest częste wśród ludzi sukcesu. Czy jest jedynym? Nie sadzę, pewnie tak nie jest, ale musi być ich strasznie mało, skoro znam tylko jednego. Nie, nie jednego. Jest jeszcze Piotrek Ikonowicz, ale to inna bajka, człowiek, któremu nawet kościół powinien stawiać pomniki za jego zaangażowanie w obronę ludzi biednych – chociaż sam Piotrek z kościołem jest delikatnie pisząc – daleko.

Syci zarządzali krajem na swój sposób, robili kariery, wchodzili do zarządów spółek – nikt z pierwszych posłów Solidarności nie cierpi biedy – wszyscy są dobrze sytuowani, gdy coś się działo, zmieniała się władza – koledzy z ław sejmowych podają rękę i lokują w spółkach skarbu państwa lub innych, zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach. Czy to jest złe? Jeśli są to fachowcy z bogatą wiedzą, a posłowie raczej takimi są, bowiem biorą udział w wielu pracach legislacyjnych, gdzie trzeba się „nauczyć” danej branży, a spojrzenie mają szersze od zwykłego człowieka, to nie widzę w tym niczego złego. To zjawisko tłumaczy jakoś coraz większe oddalenie, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Na to nakładają się dodatkowe podziały z podziemia, gdzie jedni byli przeciwnikami drugich, podziału przeniesionego przez Wałęsę kiedy został prezydentem. Anna Walentynowicz czekała wiele lat, do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, na uhonorowanie jej za wieloletnią działalność na rzecz wolnej Polski. Jej znaczenie starano się zbagatelizować, uczynić mniej ważną od Wałęsy. Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej i wielu innych historyków nie udało się.

Anna Solidarność ma swoje godne miejsce w naszej pamięci. Bo mogliśmy się z nią nie zgadzać, ale zasług dla obalenia komunizmu tej biednej (dosłownie!!!) kobiecie nie odejmiemy. Tak jak i Wałęsie. Można go nie lubić – sam mam do niego dystans za jego megalomanię i obojętność na los dawnych opozycjonistów – ale zasług nie odmówię.

Powtórzmy: Anna Walentynowicz, jedna z najstarszych opozycjonistek w Polsce, osoba dzięki której zaczęły się strajki sierpniowe – czekała na odznaczenie państwowe 17 lat. Podczas gdy jej dużo mniej zasłużeni koledzy po 3-4 latach wyglądali jak bożonarodzeniowe choinki.

Pojawia się pytanie – czemu tak zapiekle wycinano z pamięci tą drobną, niezwykle zasłużoną kobietę? Czemu jej dawni koledzy, zwłaszcza Lech Wałęsa wzięli tym udział? Nie wiem. Nie wiem czemu syci koledzy zubożałej Anny Walentynowicz, suwnicowej ze Stoczni Gdańskiej odwrócili się do niej plecami? Ludzie podziemia, do których „oświeceni” mają tylko pogardę są z tej strony.

Ten podział na tych, co się załapali lub/i się im udało funkcjonuje do dzisiaj. Opozycjoniści z oświeconych kręgów nie podjęli ani jednej inicjatywy, by przywrócić godność robotnikom zapomnianym, żyjącym w nędzy. Kiedy środowiska opozycji antykomunistycznej przygotowały swój projekt o pomocy kombatantom w nędzy, kancelaria prezydenta, złożona z sytych i oświeconych ucięła go tak, że teraz człowiek w złej sytuacji nie będzie zdychał z nędzy – będzie z tej nędzy umierał. 400 pln miesięcznie dla kogoś, kto nie posiada niczego i to tylko przez rok – potem może dalej zdychać. A czy to, aż tak wielkie obciążenie dla budżetu pomóc godnie? Oczywiście że nie, więc co zadziałało Państwo syci? Zazdrość, zawiść czy zwyczajny brak empatii?

I widziałem biedę. Dużo. Bardzo dużo. Skończyłem studia, miałem dobrą pracę – wszedłem do innego świata, gdzie nikt nie eksperymentował z brakiem matury, wszyscy byli nowocześni, liberalni, bardzo rzadko kiedy ktoś mówił coś innego. Wspomnienie o biedzie było jak puszczenie bąka w salonie, przecież wszystko zależy od nas, każdy ma równe szanse. Czy każdy?

Lata dziewięćdziesiąte. Jakaś knajpka. Podchodzi dziecko i prosi o coś do jedzenia. Przyzwyczajony do wielu naciągaczy, proponuję kanapkę jaką mam ze sobą. Chłopczyk niemal wciąga w całości, prawie bez gryzienia. Patrzy na mnie wdzięcznymi oczyma – mam świeczki w oczach. Coś mu kupuję, chociaż sam nie jestem bogaty. Ten chłopiec też miał równe szanse?

Pracuję w koncernie zagranicznym, mam dobry zarobek, służbowy samochód, telefon komórkowy, laptop. Jestem w Koszalinie. Na parkingu zaczepia mnie chłopczyk i prosi o coś do jedzenia. Idę z nim do sklepu, robię zakupy, ekspedientka ściszonym głosem do mnie mówi, ze chłopczyk nie jest naciągaczem, naprawdę zbiera dla rodziny. Gardło łapie skurcz. Spotkałem go kilka razy, zawsze robiłem drobne zakupy, potem przestałem go spotykać, pewnie opieka społeczna wreszcie wzięła się do pracy – pytanie jak? Czy odebrali dzieci rodzicom? To dziecko też ma równe szanse?

Wracam ze Szczecina, koło Zielonej Góry biorę na stopa kobietę, matkę pięciorga dzieci. Mąż na rencie, nie dają sobie rady. Kobieta dorabia jako prostytutka. Naprawdę to były równe szanse? Dodam, że kobieta pochodziła z Nowej Soli, tak oburzonej teraz na słowa dzisiejszej premier na temat biedy w tym regionie.

Gdzieś w Polsce, jedzie ze mną kobieta stopem, matka trojga dzieci. Płacze, że znowu nic dla nich nie dostała w opiece. Daję jej kilka złotych na chleb. Wstyd mi do dzisiaj, że nie miałem więcej. I za odruch wykształciucha. Gdy zapytałem się czemu nie pracuje, odpowiedziała że „nie dają”. Pomyślałem wtedy z odruchem wyższości, to czemu sama nie szukasz? A jak ma się szukać kiedy mieszkała sama z małymi dziećmi?!

Jedziemy z kolegą, na drodze klęczy chłopiec, żeby go zabrać. Stajemy. Zabieramy ze sobą, opowiada swoją historię. Razem z kolegą dajemy mu kilkadziesiąt złotych, gardła coś nam dławi.

Kim jesteśmy żeby oceniać kobietę prostytuującą się dla dzieci? Chcą jeść, a moi syci koledzy z Solidarności takich mają za nic, wiec radzą sobie jak potrafią, dochodząc często do granic, a nawet je przekraczając. Programy pomocowe dla tych ludzi ogłaszane szumnie w mediach były zwykłą kpiną z tych biednych ludzi.

Afera podsłuchowa obnażyła bez retuszu korupcję wśród „oświeconych”. Płacenie kartą służbową za prywatne obiady musi boleć i budzić odruch protestu. Media na opisanie tego zjawiska używają słów zamienników – nieprawidłowości, niejasności itp. Jakie niejasności? Złodziejstwo jest złodziejstwem i prości ludzie mają tylko to słowo na nazwanie tego procederu. I słusznie.

Na jednym z obiadków podano wino za (chyba) 900 pln. Mniej więcej tyle wynosi zasiłek dla bezrobotnego, za który musi często przeżyć rodzina pięcioosobowa cały miesiąc. A nasi dawni koledzy nic sobie z tego nie robią, zapomnieli o miłości do ludu pracującego – wykształciuchy mają prawo. Plebs ma milczeć i słuchać. I żywić nowych panów. A oni się dziwią, że ludzie oddają głosy na prawicę? Niedawno przeczytałem tekst Piotrka Ikonowicza na ten temat – Piotrek ma 100% racji.

Fot. Erazm Ciołek - Stocznia Gdańska. Strajk, sierpień 1980r.

Fot. Erazm Ciołek – Stocznia Gdańska. Strajk, sierpień 1980r.

Wielu kombatantów naszej walki o wolność musiało wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy, by mogli wyżywić siebie i rodzinę. Nie wygoniła ich komuna, oferując paszporty na zachód za przerwanie działalności – zrobili to po zwycięstwie ich przyjaciele – wykształciuchy. Czasem mam wrażenie, że jedyne co „oświeceni” mają do zaoferowania tym, którzy nie dają sobie rady to łopata – żeby mogli siebie sami zakopać.