Spółki Miejskie


Dodaj komentarz

Pod rozwagę. Ludzie potrzebują ciepła

Piotr Ikonowicz

Dziewczynka z zapałkami – Ilustracja Jan Marcin Szancer 1955

Wreszcie się wydało dlaczego ludzi niezamożnych samorządy pakują do mieszkań ogrzewanych prądem.

Otóż podczas niedawnych negocjacji z zarządem jednej z dzielnic Warszawy dowiedzieliśmy się, że chodzi o to, że prąd można w każdej chwili odłączyć, a kaloryferów nie. Samorządowcy z góry zakładają, że za centralne ogrzewanie biedni i tak nie będą płacić, choć jest ono cztery razy tańsze od ogrzewania elektrycznego. Chodzi więc nie o jakieś przyczyny obiektywne, techniczne, lecz o świadomą decyzję samorządów, by zafundować najbiedniejszym najdroższe możliwie ogrzewanie, ale za to takie, które można w każdej chwili, gdy biedak nie zapłaci, wyłączyć.

Kobieta, matka dzieciom i babcia wnukom prosi o zamianę lokalu na taki, którego nie trzeba będzie ogrzewać prądem, bo z przyczyn finansowych ma wciąż wyłączaną elektryczność. Bo w wyniku nie dogrzania jest grzyb, który ją, jej dzieci i wnuki dusi. Samorządowcy jednak upierają się, że nie mogą dla niej nic zrobić, bo ilekroć przychodzą na kontrolę do tego zawilgoconego, zagrzybionego i pozbawionego prądu lokalu, lokatorki nie ma w domu. Nie ma, bo tuła się po znajomych, bo gdyby tam przebywała bez prądu, to by umarła z powodu zimna i wilgoci w egipskich ciemnościach. I dlatego właśnie występuje o inny lokal. Kółko się zamyka, a oni wciąż na nowo kontrolują zamiast rozwiązać problem poprzez przydział lokalu, który kobieta może ogrzać. W którym nie będzie grzyba. W którym rachunek za ogrzewanie będzie cztery razy niższy, więc przestanie zalegać z płatnościami.

Nie piszę, która to dzielnica, bo wciąż mam nadzieję, że sprawa znajdzie pomyślne rozwiązanie. A zauważyłem, że urzędnicy samorządowi są bardzo wrażliwi na publiczną krytykę.

Idzie zima. Noclegownie, schroniska i ogrzewalnie już pękają w szwach. Jednocześnie miasto st. Warszawa, podobnie jak wiele innych miast w Polsce, dysponuje wielką liczbą pustostanów. Żeby te mieszkania komukolwiek przydzielić oficjalnie potrzeba wielu procedur, przetargów, remontów. Tymczasem one świetnie już teraz mogą spełnić rolę miejsc chroniących przed zamarznięciem. Nie ma powodu, dla którego na okres zimowy nie można by tych pustostanów udostępnić bezdomnym. Tymczasowo, bez zobowiązań. I może wreszcie ludzie zimą przestaną w Polsce zamarzać.

Reklamy


Dodaj komentarz

Pod rozwagę. Dość „masakrowania”

Piotr Ikonowicz

CK Dezerterzy, reż Janusz Majewski, 1985, Kapitan Wagner (Zbigniew Zapasiewicz)

Jestem pełnym wigoru polemistą, ale wierzcie mi, moim celem nie jest nikogo „zaorać”, „wdeptać w glebę”, „zmasakrować” itp. Chodzi mi o to, by odbiorcy debaty przychylili się do głoszonych przeze mnie poglądów. Bo do swoich poglądów jestem bardzo przywiązany. Używanie pełnych przemocy określeń to odwoływanie się raczej do emocji niż rozumu. Sprowadzając debatę publiczną do agresywnych połajanek, politycy, dziennikarze, a nawet ludzie nauki abdykują, jako inteligenci i robią krzywdę tym wszystkim, którym powinni służyć, pomagać zrozumieć świat.

Bo jeżeli PiS-owiec czy młokos biegający z narodową flagą w opasce NSZ czy ONR jest faszystą to, kim u diaska był Adolf Hitler i jego zbrodnicze hordy? Jeżeli łagodny socjaldemokrata Adrian Zandberg jest pogrobowcem Stalina i lewakiem, to kim był Beria i jego NKWD-owscy siepacze? Słowa tracą sens, gdy się ich nadużywa lub używa nieprecyzyjnie, gdy się razi słowami niczym maczugą. Służą wyłącznie do walki a nie do porozumiewania się.

Oczywiście takie zejście z normalnego poziomu dyskusji na szczebel magla, walki w klatce, ustawki kibiców dopuszcza do debaty osoby, które nie posiadają żadnych kwalifikacji intelektualnych, by w niej uczestniczyć. A tak niewiele brakuje abyśmy zaczęli już tylko obnażać kły, warczeć, pochrząkiwać i tupać zamiast mówić.

Brak wulgaryzmów, określeń brutalnych nie oznacza wcale, że mamy się wszyscy wyrzec słusznego gniewu. Ale o ileż lepiej brzmi kwestia wypowiadana przez grającego oficera Zbigniewa Zapasiewicza w filmie „CK. Dezerterzy”: „W słowniku ludzi kulturalnych brak słów dość obelżywych na określenie pańskiego zachowania”… Czy przypomniana przez jednego z ostatnich dżentelmenów prawicy, Ludwika Dorna używane przez brytyjskich parlamentarzystów wyrażenie: „kolega ostrożnie gospodaruje prawdą”, zamiast potocznego „pan kłamie”.

Wiele razy przegrywałem debaty, gdy mnie poniosło i odnosiłem sukces, gdy udawało mi się osadzić oponenta w sposób, który określa się, jako „uprzedzającą grzeczność”. A więc nawet z punktu widzenia skuteczności, publiczność wciąż na szczęście premiuje kulturę i opanowanie, a niekoniecznie chamstwo.

Sprawą, która budzi ostatnio najwięcej bodaj emocji jest sprawa muzułmańskich uchodźców. Strach jest znakomitą pożywką dla agresji, a wielu polityków prawicy i nie tylko uznało za stosowane trochę na tym strachu zarobić. Zwolennicy humanizmu, postawy otwartej na inne kultury, często niestety prowadzą swe krucjaty na rzecz przyjmowania uchodźców w sposób daleki od umiarkowanego czy parlamentarnego, nazywając swych oponentów naziolami, rasistami, drechami itp. Efektem jest w takich przypadkach jak zwykle nie tylko brak porozumienia, ale i brak dialogu, autentycznej wymiany myśli i argumentów, które tak łatwo zastąpić inwektywami.

Ostatnio między dwiema uczestniczkami Ruchu Sprawiedliwości Społecznej doszło do starcia słownego wokół ukraińskiej imigracji. Kiedy jedna zwróciła uwagę na to, że przybysze ze Wschodu podejmują pracę w Polsce za o wiele mniejsze wynagrodzenie niż to, na które godzą się Polacy, została określona, jako rasistka i ksenofobka. Problem dumpingu socjalnego ze strony imigrantów zarobkowych ma długą historię i lewica słabo sobie z nim radzi. W tym wypadku, bowiem obrona żywotnych interesów ludzi pracy łączy się czy może łączyć z tzw. patriotyzmem ekonomicznym, który przybiera formy wręcz nacjonalistyczne. Jak choćby słynne wymierzone w polską imigrację hasło „Praca dla Brytyjczyków?” W cytowanym sporze obie kobiety miały, więc po części rację. Jedna, bo problem zastępowania polskich pracowników tańszą siłą roboczą ze Wschodu nie jest wcale błahy ani wydumany. Druga, bo przy okazji takich konfliktów łatwo o postawy ksenofobiczne o złamanie lewicowej zasady międzynarodowej solidarności ludzi pracy. Wyjściem, wcale niełatwym jest walka o to, by pracownicy zagraniczni mogli podejmować zatrudnienie na takich samych warunkach jak Polki i Polacy. Jaskółka, która wprawdzie nie czyni wiosny jest działalność Witalija Machinko, który organizuje napływających z Ukrainy pracowników w związek zawodowy.

Inny konflikt, gdzie racje nie są oczywiste a spór o prawa pracownicze miesza się ze sporem o świecki charakter państwa jest handel w niedzielę. Zwolennicy zakazu handlu, do których zalicza się zdecydowana większość najbardziej zainteresowanych, pracowników tego sektora argumentują, że niedziela to dzień wolny tak od pracy jak i od zajęć szkolnych, co sprawia, że jedynie tego dnia rodzina może być razem. Przeciwnicy, obok postawy „pro-konsumenckiej” uważają, że taki przepis to nieuprawnione ustępstwo na rzecz Kościoła i złamanie zasady państwa świeckiego. Człowiek lewicy staje oto przed dylematem, czy poprzeć zakaz i domagających się go pracowników czy przeciwstawić się takiemu „klerykalnemu” prawu i wylądować w obozie liberalnym, który prawa konsumenta przedkłada nad prawa pracownicze. I znów obie strony konfliktu często w łonie samej lewicy nie przebierają w słowach.

Piotr Skwieciński, jeden z nielicznych prawdziwych inteligentów pośród dużej rzeszy prawicowych propagandystów zauważa słusznie, że brak głębszej refleksji nad przyczynami słabej integracji muzułmańskich przybyszów do Europy wynika z przyjętego przez całą zachodnią elitę, przeświadczenia, że model, według którego rozwijają się społeczeństwa zachodnioeuropejskie jest nie tylko słuszny i dobry, ale też naturalny, bezalternatywny i uniwersalny. Z tym stwierdzeniem, jako socjalista i człowiek lewicy zgadzam się jak najbardziej. Pretensje do uniwersalizmu zachodniej kultury były przecież najważniejszym uzasadnieniem kolonialnych podbojów i kolonialnego wyzysku. Sęk w tym, że Skwieciński używa tego argumentu, jako koronnego dla przekonania, że nie należy muzułmanów wpuszczać do Europy. Autor tym razem nie bierze pod uwagę społecznych przyczyn braku integracji, koncentrując się na religijnych i kulturowych. A przecież na tych samych przedmieściach Paryża gdzie dziś są getta muzułmańskiej diaspory, sto lat temu gnieździła się rdzenna francuska biedota, która była równie mało zintegrowana jak obecnie Arabowie.

Jest też oczywiste, że przyjmowanie kultury i religii kraju, do którego się migruje nie jest rzeczą konieczną ani potrzebną, aby stać się użytecznym członkiem jakiegoś społeczeństwa i pożądanym sąsiadem. Wymaga to jednak dobrej woli obu stron, miejscowych i przyjezdnych. Bo te obecne argumenty brzmią tak, jak gdyby ci ludzie sami się skazywali na izolację bez żadnej winy ze strony mieszkańców ich nowej, przybranej ojczyzny. Może właśnie ów europocentryczny punkt widzenia sprawia, że miejscowi odwracają się plecami do przybyszów tylko dlatego, że nie starają się oni do nich upodobnić. W przypadku Polski istnieje jeden ważki argument za nie otwieraniem naszego kraju przed uchodźcami z krajów muzułmańskich. Nie dlatego, żeby z ich strony coś nam groziło, ale właśnie dlatego, że przybysze mogliby być narażeni na wynikająca ze strachu, ignorancji i zwykłego szczucia, agresję a nawet fizyczne ataki ze strony naszych rodaków. To wstydliwe, ale staliśmy się społeczeństwem o wiele bardziej podatnym na uprzedzenia rasowe i postawy wrogości wobec obcych niż nasi zachodni sąsiedzi.

Wróćmy jednak do tezy zasadniczej o nie uniwersalnym charakterze zachodniej kultury. Zgadzając się z nią możemy też stwierdzić, że nie mamy jej prawa narzucać innym. Czy zatem zarzut nie integrowania się, polegający na dążeniu do utraty własnej tożsamości na rzecz tożsamości kraju osiedlenia, jest uprawniony? Czy to jednak znaczy, że ludzie wyznający różne religie i należący do różnych kręgów kulturowych nie mogą żyć obok siebie w pokoju a nawet zgodzie? Oczywiście, że nie. Zanim USA i jego sojusznicy, w tym Polska, zniszczyły kilka państw muzułmańskich w wielu krajach europejskich te społeczności współistniały pokojowo. A na ich styku powstawało wiele interesujących zjawisk kulturowych. Dopiero pojawienie się Państwa Islamskiego i nasilenie ataków terrorystycznych sprawiło, że popularne stały się poglądy mówiące o konieczności oddzielenia ludzi z różnych kręgów kulturowych. A to jest przecież dążenie islamskich fanatyków. Oddzielenie wyznawców Allacha od niewiernych. Cała, więc antyislamska i antymuzułmańska nagonka i histeria to wielkie zwycięstwo islamskiego ciemnogrodu, któremu wtóruje ciemnogród europejski.

Współistnienie nie oznacza oczywiście pełnej wzajemnej akceptacji postaw i wartości. Bo jak słusznie zauważył Leszek Kołakowski akceptacja wartości sprzecznych z moimi oznacza, że moich własnych wartości się wyrzekam. A do tego przecież nikt rozsądny nie nawołuje. Kiedy jednak wojnę, zderzenie cywilizacji zastąpi dialog i pokojowe współistnienie pojawi się miejsce na wzajemne kompromisy i ułożenie stosunków. A obawa, że islam nas zaleje jest chyba tylko niezbyt uzasadnionym przypuszczeniem, że jest on bardziej atrakcyjny niż chrześcijaństwo czy coraz popularniejsza na naszym kontynencie bezwyznaniowość. Wiele krajów muzułmańskich zanim zaczęto je niszczyć, bombardować przechodziło już proces sekularyzacji. Wystarczy porównać jak nosiły się kobiety w Damaszku czy Kabulu zanim rozpoczęto słynną wojnę z terroryzmem. Jest, więc szansa granicząca z pewnością, że dla młodych pokoleń imigrantów, zachodnia, świecka kultura wolna od ograniczeń obyczajowych i religijnych okaże się atrakcyjniejsza od tej przywiezionej. Warunkiem jest jednak integracja społeczna, ekonomiczna imigrantów. A ta zależy od państw, które imigrantów przyjmą. Bo to nie tylko gest, ale i wielka odpowiedzialność.


Dodaj komentarz

Pod rozwagę. „Z dna” Piotra Jastrzębskiego

Piotr Ikonowicz

Wasilij Władimirowicz Szulżenko – Aspirujący, 2014 rok

Żeby tę książkę napisać trzeba było wytrzeźwieć. Żeby wytrzeźwieć trzeba znaleźć ważny powód. Myślę, że powodem było napisanie tej książki. Piotr chciał nadać jakiś sens tym wszystkim latom spędzonym na dnie. Można zawsze powiedzieć, że pijąc, wystając pod marketami, grzebiąc w śmietnikach zbierał materiał do dzieła, która miało stać się dziełem jego życia, opisem życia na dnie. Jego wola życia i nadania swemu życiu jakiegoś sensu zwyciężyła. Okazał się więc bardzo żywotny.

Autor twierdzi, że z dna widać lepiej świat poukładany, ludzi szamoczących się w okowach kruchej normalności, bo ci na dnie najlepiej wiedzą jak łatwo jest stać się niewidzialnym. A przecież dla każdego kto kiedykolwiek choćby „pił szkodliwie” jest jasne, że picie to mordęga i przeraźliwa nuda, monotonia między trzeźwieniem a ponownym zdobywaniem trunków i uśmierzaniem „telepawki” czy choćby kaca. To bardzo ciekawe jakim sposobem z czegoś tak nudnego jak ciągłe picie, uśmierzanie braku alkoholu narkotykami, można zrobić opowieść, która przykuwa uwagę czytelnika. Ale Piotr się myli sądząc, że opisuje coś ciekawego, on pisze o sobie, dzieli się swoją wybujałą wrażliwością, której nie zdołało stępić czy też unicestwić 25 lata w szponach nałogu. I pod tym względem autor „Z dna” jest swoistym fenomenem.

Świat opisany przez Piotra to świat jego wyobraźni, która ubarwia szare życie nałogowych alkoholików wizjami literackimi rodem z Hłaski czy Himilsbacha. W końcu było trochę wybitnych ludzi, którzy jak Witkacy zasilali swe wizje uciekając od szarości dnia codziennego, zatruwając swoje organizmy różnymi szkodliwymi substancjami. Piotr samozwańczo zdecydował, że jest jedną z nich. I to była słuszna decyzja. Po pierwsze dlatego, że zaowocowała powrotem z dna. Po drugie i co może jeszcze ważniejsze, bo dała nam tę lekturę, która choć chwilami męcząca i chropawa, to jednak zawiera coś, co każe nie przerywać lektury aż do ostatniej strony, kiedy bohater opowieści o sobie żegna się z nałogami. Ma więc opowieść Jastrzębskiego również walor dydaktyczny, choć trudno ją zaliczyć do kanonu wskazań terapeutycznych, bo większość ludzi z dna nie potrafi pisać tak, jak Piotrek.

Ale to, że ktoś jednak zdołał przelecieć nad kukułczym gniazdem ma walor pokrzepienia, a ludzie na dnie czytają częściej niż się obojętnym przechodniom wydaje. I choć kozackie opowieści o bohaterskich wyczynach w byłej Jugosławii i komandoskich wyczynach ulicznych bandy degeneratów, to raczej wytwór pijackiej fantazji niż prawda, to przecież komu chciałoby się czytać szarą opowieść, w której jest prawda i tylko prawda?

Sama konstrukcja książki jest zaskakująco zgrabna jak na literacki debiut. Chwyt z wiatrem wspomnień z normalnego szczęśliwego życia, który przerywa brutalna opowieść o pełnym cierpienia poniżeniu ludzi, którzy kradną i żebrzą, by utrzymać stan nietrzeźwości pozwala łatwiej przejść przez ten smutny, choć pełen życia obraz równoległej rzeczywistości.

Książka ma też ambicje krytycznej analizy współczesnego społeczeństwa epoki transformacji ustrojowej i tak się składa, że większość tego okresu autor przeżył w stanie upojenia. Jednak były w tym okresie przerwy, kiedy wydobywszy się z kleszczy uzależnienia uprawiał zawód dziennikarza, rzeźbiarza czy cieśli. O ile np. w przypadku Jana Himilsbacha, jego fach kamieniarza był raczej legendą, o tyle w przypadku autora „Z dna”, jest zupełnie inaczej. A wiem to, bo widziałem znakomite dzieła jego rąk, wyciosane, wystrugane w drewnie. On umiał zbudować dom, ale jego dom spłonął, metaforycznie i dosłownie.

Podstawowy dylemat książki, czy najpierw jest alkohol, a potem związane z nim cierpienie czy też alkoholizm wynika z cierpienia pozostaje nierozstrzygnięty. Ludzie piją z racji uwarunkowań genetycznych, nadmiernej wrażliwości i osobistych nieszczęść niezależnie od ustroju. Ale nigdy nie zapomnę opowieści Jacka, beznadziejnego, bezdomnego alkoholika, którego kumpel konał bez pomocy medycznej wijąc się z bólu przy ognisku na przedmieściach stolicy.

Bo ludziom z dna społeczeństwo w dobie transformacji ręki nie podaje. A podać ją należy nawet wtedy, gdy nie ma rokowań na wyzdrowienie i porzucenie nałogu. Bo nikt, nawet najbardziej zatwardziały pijak nie powinien zdychać na ulicy. Choroba alkoholowa nie jest po prostu grzechem, za który trzeba kogoś ukarać nie wpuszczeniem do przytułku w czasie siarczystego mrozu i sam nieraz otwierałem takim ludziom klatkę schodową, żeby nie zamarzli.

Jednak krytyka stosunków społecznych nie jest ani najważniejszą i ani największą zaletą tej opowieści. Książka Piotra Jastrzębskiego opowiada o samotności, o rozterkach człowieka, który szuka w życiu jakiegoś sensu, nadziei. Jest więc tu element ubarwiania rzeczywistości zdawałoby się beznadziejnej, kiedy to historia zwykłych pijaczków zamienia się za sprawą wyobraźni autora w barwną, pełną przygód opowieść o muszkieterach walczących nie tylko o dzienną dawkę denaturatu, ale i jakoś tam rozumianą własną godność dostosowaną do kodeksu ulicy. Ta dziecięca wręcz skłonność do romantyzmu wprowadza nas w świat, którego na pewno nie ma, w który nie sposób uwierzyć, a w którym chcemy przebywać przewracając szybko strony książki.

Powstaje w końcu pytanie czy Piotr Jastrzębski jako pisarz narodził się dzięki wódce, czy też wódka sprawiła, że stworzył coś o wiele bardziej pośledniego, niż gdyby nie wpadł w szpony gorzałki?

Wiele jest przecież znakomitych książek, które powstają w ten sposób, że autor jak słynny Walraf wciela się w postać kogoś z dyskryminowanych grup społecznych i pisze żywy reportaż o poniewierce i poniżeniu. Tu jednak różnica jest zasadnicza. Zbieranie materiału przypłacił narrator wielką częścią swego zdrowia i życia. I to jest właśnie siła tej prozy. Nieobiektywnej, pełnej pasji i niezgody na to, że z dna nie można powrócić w glorii chwały, niczym nowo narodzony bohater.

Całe to bagno bierzemy w nawias, obejmujemy cudzysłowem i mówimy – oto Człowiek, istota niezniszczalna, która powróciła z piekieł, by ze swadą wam o nim opowiedzieć. Miłej lektury.