Spółki Miejskie

Redakcja

Anna Roś i  Wiesław Cupała czyli zaczyn … Spółek Miejskich…

 

Prawdziwa wspólnota musi być oparta na powszechnym interesie, tożsamym z celami ludzkości: oto prawdziwy sens pojęcia „otwartość”. Nawet trudne, niebezpieczne zadania stają się w ten sposób możliwe do wykonania. Konieczny jest natchniony i wytrwały przywódca. Wspólnota nie może być przypadkową mieszaniną indywiduów i rzeczy: wtedy powstaje chaos! Konieczna jest organizacja w różnorodności.” I cing

Zdjęcia: Jolanta Waniowska